Cykl spotkań ze studentami Instytutu Europeistyki UJ_19.01.2021

Termin | 19 stycznia 2021,  godz. 13.15 – 14.45

Temat | 81 lat po Zbrodni Piaśnickiej: Rozważania duchowe a obecny stan badań naukowych i ustaleń śledczych

Miejsce | spotkanie on-line, platforma Zoom

Prelegenci | dr hab. Monika Tomkiewicz – pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej
ks. infułat Daniel Nowak – kustosz Sanktuarium Piaśnickiego, kapelan Stowarzyszenia „Rodzina Piaśnicka

Moderator, pomysłodawca | Aleksandra Pitra-Kox – prezes Fundacji Sedlaka

Współpraca | dr Aleksandra Kmak-Pamirska

>> Link do spotkania Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/89988953823?pwd=bWlHNENuaHoxZkExNnlSN3U0K1Rkdz09 

(Meeting ID: 899 8895 3823/Passcode: 182069)

dr hab. Monika Tomkiewicz w latach 2000-2018 zatrudniona w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, od 2018 r. w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, a od 1 października 2019 r. w Biurze Badań Historycznych IPN w Warszawie. Specjalizuje się w historii najnowszej, w szczególności dotyczącej okresu II wojny światowej na Pomorzu i na północno-wschodnich Kresach II RP. Autorka i współautorka 8 monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w Polsce, w Niemczech, na Litwie i Stanach Zjednoczonych. Od 15 lat prowadzi badania w archiwach niemieckich dotyczące wojennych losów obywateli polskich oraz sprawców dokonywanych w latach 1939-1945 zbrodni. Od kilku lat powoływana jest w charakterze biegłego do sporządzania opinii naukowych na potrzeby różnych instytucji w oparciu o prowadzone kwerendy w archiwach w Niemczech.

Organizator | Fundacja Sedlaka

Partnerzy | Koło Naukowe Europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, dr hab. Kinga Anna Gajda z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

——

Seminarium przybliży zainteresowanym najnowszy stan badań naukowych i ustaleń śledczych dot. Zbrodni Piaśnickiej, poruszy zagadnienia nowopowstałego pojęcia „Zbrodnia Pomorska” oraz zakres prac polsko-niemieckiej kwerendy historycznej. Praca na dokumentach archiwalnych, zdjęciach i odkryciach ostatnich lat. Dwa wykłady będą zestawieniem naukowej wiedzy historycznej z refleksjami i rozważaniami duchowymi. Celem jest ujednolicenie sposobu narracji w przekazywaniu wiedzy następnym pokoleniom i wypracowanie zgodnego modelu jej interpretacji.

Seminarium zrealizowane w ramach projektu „Piaśnica – kultura miejsca”, który polega na organizacji cyklu 222 interdyscyplinarnych zdarzeń łączących różne dziedziny nauki i sztuki, związanych z kulturą Piaśnicy i determinującą tę kulturę Zbrodnią Piaśnicką. Lasy piaśnickie w czasie II wojny światowej były miejscem masowej zbrodni hitlerowskiej na około 12 – 14 tysiącach ludności cywilnej. Działania realizowane w projekcie łączą przekaz historyczny i wydarzenia kulturalne, są one ukierunkowane na wyrażenie emocji i ekspresji przy pomocy sztuki – jako alternatywy dla mowy nienawiści. Cytując słowa ks. Daniela Nowaka „Bo nie o śmierć tu chodzi, ale o życie” celem projektu jest realizacja działania, które łączy społeczność, buduje tożsamość narodową i sprzyja pokojowej przyszłości.

Biorąc udział w wydarzeniu, wyrażają Państwo zgodę na nieodpłatne i wielokrotne wykorzystywanie i rozpowszechnianie  wizerunku oraz głosu zarejestrowanego podczas wydarzenia prowadzonego przez platformę Zoom w ramach realizacji projektu „Piaśnica – kultura miejsca”. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obróbkę, powielanie oraz rozpowszechnianie materiałów lub ich fragmentów za pośrednictwem dowolnej techniki i metody przez Fundację imienia Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka (autora i realizatora projektu „Piaśnica – kultura miejsca”), bez ograniczeń czasowych, na wszystkich polach eksploatacji, w nieograniczonej liczbie nadań i wielkości nakładów.