O Projekcie

Projekt „Piaśnica – kultura miejsca” polega na organizacji cyklu 109 interdyscyplinarnych zdarzeń łączących różne dziedziny sztuki, związanych z kulturą Piaśnicy i determinującą tę kulturę Zbrodnią Piaśnicką.

Projekt realizowany jest od roku 2017 dzięki współpracy społeczności, szkół, wyższych uczelni oraz instytucji kultury Pomorza i kraju.

Cytując słowa ks. prałata Daniela Nowaka „Bo nie o śmierć tu chodzi, ale o życie” naszym celem jest realizacja działania, które łączy społeczność, buduje tożsamość narodową i sprzyja pokojowej przyszłości.

Syntetyczny opis projektu – główna idea zadania

Organizacja cyklu 109 interdyscyplinarnych zdarzeń edukacyjno-kulturalnych łączących historię, kulturę, malarstwo, muzykę, literaturę, film, teatr i performance, związanych z kulturą Piaśnicy oraz z determinującą tę kulturę Zbrodnią Piaśnicką (12-14 tys. Ofiar zbrodni hitlerowskiej w czasie II wojny światowej, zamordowanych i pogrzebanych na obszarze 240 ha Puszczy Darżlubskiej). Celem jest inwestycja w kapitał społeczny – edukacja kulturalna społeczności lokalnej (stymulowanie kreatywności, aktywizacja twórcza, edukacja warsztatowa) oraz społeczna integracja wewnętrzna. Kolejnym celem jest zintegrowanie mieszkańców tego terenu z turystami oraz budowanie postaw obywatelskich zarówno wśród odbiorców bezpośrednich i pośrednich. Zadanie skierowane jest do wszystkich grup społecznych i wiekowych mieszkańców okolicy, a także osób z całej Polski. Szeroka popularyzacja i promocja zadania przyczyni się do zwiększenia ilości odbiorców pośrednich z całego kraju.

Przyjęta forma łączy dziedziny interdyscyplinarne i odszukuje uniwersalizm w sztuce, sprzyja myśleniu lateralnemu uczestników, podnosi techniki twórczego myślenia oraz powiększa zestaw ich umiejętności.

Elementy składowe zadania

Na realizację zadania składa się 7 zasadniczych innowacyjnych oraz interdyscyplinarnych form pracy z uczestnikami – organizacja 32 warsztatów:
1) 8 warsztatów kulturalno – historycznych (w tym: wykłady ścisłej wiedzy historycznej, ‚żywe lekcje historii’, ścieżki interaktywne)
2) 4 warsztatów literackich,
3) 4 warsztatów malarskich,
4) 4 warsztatów muzycznych,
5) 4 warsztatów filmowych
6) 4 warsztatów teatralnych,
7) 4 warsztatów performance,
a także 7 głównych rezultatów:
1. wystawa zdjęć,
2. wystawa prac plastycznych uczestników,
3. performance
4. występy muzyczne
5. filmik dokumentalny/reportażowy,
6. publikacja podsumowująca,
7. konferencja.