Kontakt

  • Sprawy organizacyjne / koordynacja / zgłoszenia instytucji do udziału w Projekcie:

e-mail | sekretariat@fundacjasedlaka.pl, tel. | +48 884 994 997

  • sprawy formalne:

e-mail | biuro@fundacjasedlaka.pl, tel. | +48 884 994 997