Kontakt

Zachęcamy do kontaktu:

  • sprawy organizacyjne / koordynacja / zgłoszenie instytucji do udziału w Projekcie: tel. +48 666 139 945, sekretariat@fundacjasedlaka.pl
  • sprawy formalne:  biuro.spinaczprojekt@gmail.com