Strona główna

Szanowni Państwo,

Niniejsza strona dedykowana jest Projektowi „Piaśnica – kultura miejsca”, który polega na organizacji cyklu interdyscyplinarnych zdarzeń łączących różne dziedziny sztuki, związanych z kulturą Piaśnicy i determinującą tę kulturę Zbrodnią Piaśnicką.

Projekt realizowany jest dzięki współpracy społeczności, szkół i instytucji kultury powiatu wejherowskiego, kadry uczelni wyższych województwa pomorskiego, przy dofinansowaniu: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Pomorskiego, Zarządu Powiatu Wejherowskiego, Gminy Wejherowo, Miasta Wejherowo.

Zachęcamy do zapoznania się z założeniami Projektu, prowadzonymi działaniami oraz do ich popularyzacji. Jednocześnie zachęcamy do zaangażowania się w Projekt.

Cytując słowa ks. prałata Daniela Nowaka „Bo nie o śmierć tu chodzi, ale o życie” naszym celem jest realizacja działania, które łączy społeczność, buduje tożsamość narodową i sprzyja pokojowej przyszłości.

Fundacja im. Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka

 

 

Dofinansowano przez:

                     

 

Partnerzy:

                                                    

 

 

  • Szkoła Podstawowa im. Martyrologii Piaśnicy w Wejherowie
  • Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie
  • Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie

 

Patronat honorowy:

 

Sponsorzy:

 

 

 

Patronat medialny: