19.10.2017 | warsztaty historyczne: wykład prof. Grzegorza Berendta | WCK Wejherowo

W dniu 19 października 2017 roku w Wejherowskim Centrum Kultury odbył się wykład prof. Grzegorza Berendta, temat wykładu: „Zacieranie śladów zbrodni niemiecko-nazistowskich na Pomorzu Gdańskim w 1944 roku. Działalność komanda 1005.”

„Podstawową trudnością w badaniach dotyczących strat osobowych jest praktyka zacierania śladów i niszczenia dowodów zbrodni dokonanych przez okupantów i formacje kolaboracyjne.” G. Berendt

Dr hab. Grzegorz Berendt, prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego (ur. 1964), związany z Instytutem Historii tej uczelni od 1985 r., w jego ramach obecnie w Zakładzie Historii Kultury Myśli Politycznej. Jako historyk prowadzi badania nad dziejami polskich Żydów i innymi grupami ludności Pomorza Gdańskiego w XX w. Jest autorem około 90 publikacji naukowych i ponad 30 popularnonaukowych. W dorobku naukowym ma trzy samodzielne monografie i współautorstwo 7 książek. Wieloletni Naczelnik Biura Edukacji Publicznej IPN, specjalista z zakresu II wojny światowej, w tym szczególnie kwestii dot. cierpień ludności cywilnej w czasie wojny. (żródło: http://www.muzeum1939.pl/pl/o_muzeum/zespol/dyrekcja)

W wydarzeniu uczestniczyło ok. 100 osób: uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie (klasy humanistyczne: historyczne) oraz Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie.

Dziękujemy Wejherowskiemu Centrum Kultury za możliwość realizacji wydarzenia w sali konferencyjnej!