FILM

Piaśnica – kultura miejsca | A. Pitra, S. Witek

Opis:

78 lat po tragicznych wydarzeniach w Piaśnicy (masowej zbrodni hitlerowskiej na ok. 12 tysiącach ludności cywilnej) grupa kilkuset mieszańców Pomorza angażuje się w działania twórcze, które mają na celu zmienić bieg historii. Podczas zajęć uczestnicy projektu „Piaśnica – kultura miejsca” poznają skomplikowaną historię miejsca oraz sylwetki osób związanych z ludobójstwem w Piaśnicy: ofiar i oprawców. Zagadnienia rozwijają wątki złożonych relacji państwowo – narodowych w zderzeniu z życiem mieszkańców, których sąsiedzkie więzy zostają sztucznie podzielone granicami powstałego niepodległego państwa polskiego (rzeka Piaśnica – naturalna granica Traktatu Wersalskiego). Wydarzenia odbywają się m.in. w miejscu martyrologii – w głębi lasu piaśnickiego, gdzie na grobach ofiar uczestnicy realizują akty twórcze. W ciągu kilku miesięcy powstają obrazy, utwory muzyczne, wiersze, sztuka teatralna, performance, publikacje, wystawy zdjęć, koncerty oraz film będący ich podsumowaniem.

Film jest możliwie krótkim streszczeniem 43 interdyscyplinarnych zdarzeń, z których każde mogłoby stanowić osobną opowieść o Piaśnicy oraz osobistą wypowiedź każdego z uczestników. Jednocześnie udowadnia, że możliwa jest efektywna współpraca przedstawicieli różnych grup społecznych i wiekowych, pracowników naukowych i artystów z organizacją pozarządową – organizatorem projektu, instytucjami kultury, oświaty i nauki oraz władzami państwowymi. Stworzono uniwersalny język behawioralnej postawy homosapiens do homoelectronicus.

Jaką retorykę i narrację powinna przyjąć kadra, by przekazać młodemu pokoleniu rzetelne informacje, nie narzucając sugestywnych interpretacji?

Jak rozumieć słowa opiekuna nekropolii „Bo nie o śmierć tu chodzi, ale o życie” w kontekście tragicznego mordu kilkunastu tysięcy ofiar?

Czy szereg pozytywnych i pokojowych działań jest w stanie przezwyciężyć zbrodnie, ból i cierpienie ludobójstwa w zbiorowej świadomości?

Czy sztuka będzie potrafiła zmienić pamięć tego miejsca i przetworzyć historię?

Wszystkie prawa zastrzeżone.