09.2021 | 25-lecie Stowarzyszenia „Rodzina Piaśnicka”

Księga Pamiątkowa 25 lat Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka w Wejherowie 1996 – 2021

Publikacja Księgi Pamiątkowej 25 lat Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka w Wejherowie 1996-2021 ma za cel podniesienie poziomu literackiej świadomości społeczności lokalnej oraz całej Polski. Mirosław Lademann przekazał w niej historię powstania oraz 25 lat działalności Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka, przyczyniając się tym samym do popularyzacji myśli narodowej i patriotycznej, ukierunkowanej na kultywowanie pamięci Ofiar zbrodni piaśnickiej oraz dążenia do budowania wspólnej pokojowej przyszłości międzykulturowej, przyczyniając się nie tylko do rozpowszechniania wiedzy o Stowarzyszeniu, ale też o historii Polski, kształtowaniu pamięci zbiorowej i narodowej. Księga pamiątkowa składa się z słowa wstępnego, części I ukazującej początki Stowarzyszenia na tle historycznym oraz części II omawiającej poszczególne działania Stowarzyszenia. Początkiem był rok 1995, kiedy to w trakcie budowy kaplicy piaśnickiej, ksiądz (obecnie infułat) Daniel Nowak zwrócił się do Rodzin Ofiar piaśnickich (żony, dzieci pomordowanych) z propozycją spotkania. Zaangażował w to także ks. Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego Metropolitę Gdańskiego. Arcybiskup wydał pismo, które zostało skierowane pocztą do wszystkich parafii w całej Archidiecezji, aby księża ogłaszali zaproszenie na spotkanie z księdzem Nowakiem w kościołach. W efekcie zebrało się ponad 300 osób. „To było piękne doświadczenie” – wspomina ks. D. Nowak. Wspólny dramat sprawił, że ludzie sobie obcy czuli się jakby byli rodziną, która dawno się nie widziała. Ci ludzie czuli się osamotnieni w swym dramacie i nagle ktoś się nimi zainteresował, można było głośno mówić. Została stworzona wspólna przestrzeń, w której można było wyrazić swoje emocje, traumy. Podzielić się czymś, czego osoby bez doświadczenie tragedii piaśnickiej, nie były w stanie zrozumieć. Kończąc posiedzenie podjęto decyzję, aby kontynuować spotkania oraz rozpocząć prowadzenie dokumentacji historii Piaśnicy. Początkowo Piaśnica i jej historia nie były znane, była w cieniu innych tragicznych wydarzeń z okresu II wojny Światowej. Rozpoczęto pracy upamiętniające Ofiary i upowszechniające wiedzę na temat wydarzeń – tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej w Lasach Piaśnickich. Andrzej Bratek z żoną, której ojciec Leśniczak został rozstrzelany w Lesie Piaśnickim 15.11.1939 r. wyszli z inicjatywą założenia stowarzyszenia, zinstytualizowania działalności. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 1996 roku.

Na przestrzeni lat Stowarzyszenie Rodziny Piaśnickiej osiągnęło niezmiernie dużo. Przyczyniło się do upamiętnienia Ofiar tragedii w Piaśnicy, sama miejscowość i związane z nią wydarzenia zaistniały w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, zapomniane miejsce do końca lat 80, znalazło się ponownie w świadomości i pamięci obywateli polskich.

Księga Pamiątkowa 25 lat Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka w Wejherowie 1996- 2021 to nie tylko historia Stowarzyszenia, to historia miejsca, które zapamiętano dzięki aktywnym działaniom i zaangażowaniu osób, które nie chciały, by zapomniano o historii, tragedii, traumie i Ofiarach. To historia czynu społeczności lokalnej, zbiorowej tożsamości i zbiorowej pamięci. To historia przywracania pamięci o tym, o czym chciano zapomnieć. To historia przywracania godności umarłym.

autor publikacji: Mirosław Lademann

koncepcja: Mirosław Lademann, ks. infułat Daniel Nowak

wybór fotografii: Mirosław Lademann, ks. infułat Daniel Nowak

wydawnictwo: Wydawnictwo „MS” Maciej Skok Wejherowo

nakład: 300 egzemplarzy

Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.