06.06.2018 | warsztaty literackie | PPNT Gdynia | Krzysztof Lipowski

Oddział Pomorski TNBSP w partnerstwie z Fundacją im. Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka oraz „Biblioteką z Pasją” zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie mające charakter doskonalenia zawodowego i jest kontynuacją projektu edukacyjnego z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości oraz wpisuje się w projekt „Piaśnica – kultura miejsca”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 6.06.2018 r. w godz. 12.30 – 14.30 w Oddziale Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, w „Bibliotece z Pasją”, która mieści się w gmachu Pomorskiego Parku Naukowo–Technologicznego przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni.

Porządek spotkania:

  • Powitanie uczestników
  • Prelekcja dotycząca organizacji i działalności „Biblioteki z Pasją” – Karolina Guttek – kierownik biblioteki
  • „Piaśnica – kultura miejsca” – wstęp do spotkania literackiego – Aleksandra Pitra – prezes Fundacji Sedlaka
  • „Pisanie w cieniu piaśnickiego lasu: Miód i wosk Krzysztofa Lipowskiego – spotkanie autorskie z dr. Krzysztofem Lipowskim
  • Warsztaty podsumowujące spotkanie z autorem
  • Sprawy bieżące TNBSP

Uczestniczy otrzymają poświadczenie uczestnictwa.

Prezes O/Pomorskiego TNBSP
mgr Elwira Worzała

 

Miód i Wosk

K. Lipowski

Zbiór trzech opowiadań rozgrywających się w trakcie wojny w bliżej nieokreślonym mieście nad zatoką. Dramatyczne wydarzenia każą wszystkim bohaterom stoczyć wewnętrzną walkę postaw, zweryfikować światopogląd bądź też skonfrontować własne racje z racjami bliskich – rodziny, towarzyszy, sąsiadów. Narratorami pierwszego opowiadania są dwaj Polacy, bracia, którzy późną jesienią roku 1939, siedząc przy łóżku umierającego ojca, muszą opowiedzieć się po którejś ze stron konfliktu. W następnym opowiadaniu wrażliwy student teologii z Tybingi, Paul, zakłada wbrew swojej woli mundur żołnierza Wehrmachtu, by stawić czoło obcej mu ideologii i doświadczyć na własnej skórze wojennego chaosu. Siostra Paula, Lisa, bohaterka ostatniego opowiadania, dla której koniec Trzeciej Rzeszy jest równoznaczny z końcem świata, w marcu 1945 roku obserwuje, jak do jej miasta wjeżdżają radzieckie czołgi. A na drugim planie duchowych zmagań rozgrywa się największy kataklizm XX wieku…

https://terytoria.com.pl/460-miod-i-wosk.html