04.10.2017 | Seminarium literackie: Piaśnica – kultura miejsca | ECS, Gdańsk

W dniu 04.10.2017 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyło się Seminarium literackie: Piaśnica – kultura miejsca.
I część spotkania:
– wstęp, przywitanie gości, tło historyczne – Aleksandra Pitra, Elwira Worzała
– wykład „literatura Piaśnicy” – Adela Kuik – Kalinowska
– wykład „xxx” – Zbigniew Sajnóg
– wykład + przedstawienie autorskiej twórczości haiku – Dariusz Brzóska Brzóskiewicz

II część spotkania:
– wykład „Doświadczenie małej ojczyzny” – dr Ewa Kownacka
– przedstawienie autorskiej twórczości haiku wraz z omówieniem – Dariusz Brzóska Brzóskiewicz
– warsztaty w grupach: uczestnicy zostali podzieleni na grupy, każda grupa stworzyła jeden wspólny utwór literacki pod okiem swojego mistrza – opiekuna.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Administracyjno – Ekonomicznych w Gdyni pod opieką pani Jolanty Wdowiak oraz IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni pod opieką pana Zenona Marcinowskiego.

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Piaśnica – kultura miejsca”, który polega na organizacji cyklu 43 interdyscyplinarnych zdarzeń edukacyjno-kulturalnych łączących: historię, kulturę, malarstwo, muzykę, literaturę, film, teatr i performance, związanych z kulturą Piaśnicy oraz z warunkującą tę kulturę Zbrodnią Piaśnicką (12-14 tys. Ofiar zbrodni hitlerowskiej w czasie II wojny światowej, zamordowanych i pogrzebanych na obszarze 240 ha Puszczy Darżlubskiej). Zadanie realizowane jest przez Fundację Sedlaka we współpracy z Pomorskim Oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, pomorskimi instytucjami kultury, szkołami oraz kadrą wyższych uczelni przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiatu Wejherowskiego i Gminy Wejherowo na terenie województwa pomorskiego do końca roku 2017.

Projekt prócz propagowania treści patriotycznych i historii Polski skupia się na mieszkańcach, których życie zdeterminowane jest Zbrodnią Piaśnicką. Organizacja cyklu wydarzeń i zaangażowanie do działań twórczych społeczności lokalnej w każdej kategorii wiekowej i społecznej daje możliwość wyrażania emocji i ekspresji poprzez sztukę – jako alternatywy dla mowy nienawiści. Cytując słowa ks. prałata Daniela Nowaka: „Bo nie o śmierć tu chodzi, ale o życie” naszym celem Projektu jest realizacja działania, które łączy społeczność, buduje tożsamość narodową i sprzyja pokojowej przyszłości.

Założenia programowe: Podczas interaktywnych warsztatów literackich uczestnicy zapoznają się z pozycjami literackimi na temat Zbrodni Piaśnickiej; nastąpi ich omówienie i interpretacja oraz przedstawienie sylwetek autorów (m.in. twórczość Lecha Bądkowskiego, Augustyna Necla, Franciszka Fenikowskiego, Edmunda Puzdrowskiego czy Jerzego Sampa z antologii „Piaśnica. Poezja i fragmenty prozy”, wybór i red. Wojciech Kiedrowski, 1971 oraz „W cieniu Piaśnicy” Eugenia Drawz, 2014). Podczas warsztatów uczestnicy zostaną zainspirowani do stworzenia własnych utworów literackich.

Prowadzący:

dr hab. Adela Kuik-Kalinowska – prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku

Aleksandra Pitra – Wiceprezes Fundacji Sedlaka, Elwira Worzała – Prezes TNBSP

Goście: Dariusz Brzóska Brzóskiewicz – historyk, twórca HAIKU, Zbigniew Sajnóg – eseista, założyciel gdańskiej grupy TOTART, dr Ewa Kownacka – teolog, socjolog

Organizatorem wydarzenia była: Fundacja im. Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka w partnerstwie z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich o. Pomorskiego.

Wydarzenie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy wsparciu: Gminy Wejherowo, Zarządu Powiatu Wejherowskiego.

foto: Piotr Kanigowski